Lundevejsskolen er normeret til 45 elever. Tilbuddet er organiseret som 8 aldersintegrerede basisgrupper. Hver gruppe spænder over to til tre klassetrin. Basisgrupperne er samlet i 3 afdelinger: Indskoling, mellemtrin samt udskoling. Sammensætningen i basisgrupperne er foretaget ud fra en vurdering af alder, diagnose, læringsmæssige forudsætninger, fagligt og socialt funktionsniveau.

Gruppernes størrelse kan således variere i forhold til, hvad der giver mening for børnene og de unges læringsmønstre. Dog kan der maksimalt være 10 elever i en basisgruppe. Til hver basisgruppe er tilknyttet et fast team af lærere og pædagoger, der varetager størstedelen af gruppens timer.

Til Lundevejsskolen er tilknyttet SFO for børn på 0. – 6. klassetrin.