Lundevejsskolen er en specialskole under folkeskoleloven. På skolen er der mulighed for at gå op til folkeskolens afgangsprøve i 8. og 9. klasse.

 

På vores skole skaber vi en ramme for eleverne, hvor de yder, det de kan og oplever succeser. Vi sætter realistiske mål for læringen ud fra den enkelte elevs forudsætninger. Når eleven oplever at lykkes med en opgave, vil det også skabe værdi på andre områder og kan bidrage til elevens selvværd.

Vi tilstræber at skabe læringssituationer ud fra elevens faktiske forudsætninger og med udgangspunkt i elevens oplevelser og forståelser af verden. Vi sætter en klar og tydelig overordnet struktur for dagen, som gennemgås dagligt for derved at skabe ro og forudsigelighed for eleverne i hverdagen.  

Vi arbejder med elevernes mestringsstrategier, for eksempel at skærme sig, at kunne behovsudsætte og at kunne håndtere, når noget er svært. Vi bygger videre på elevernes succeser og gode erfaringer, som støtter deres læring i at blive bedre fagligt, personligt og socialt.

Vi arbejder med sociale relationer. Vi har fokus på sprog, afkodning, evnen til at lytte og forstå andres intentioner og grænser. På skolen vil mødes eleverne anerkendende og tillidsfuldt af de voksne. Vi skaber muligheder for, at eleverne kan udvikle kompetencer til at begå sig i det offentlige rum, ved for eksempel at tage på ture. Vi opfordrer også elevernes forældre til at invitere kammerater med hjem og understøtte dem i at opbygge gode relationer. På den måde arbejder vi med fællesskabet som løftestang for den enkeltes udvikling.