Skip til hoved indholdet
    Hjem Vores skole Traditioner

Traditioner

I løbet af skoleåret finder en række traditioner sted på Lundevejsskolen. Dem kan du læse mere om her.

Første skoledag

Dagen begynder med fælles morgenmad for forældre og elever, hvorefter man samles på skolens legeplads og skoleleder Thomas Løwe Nyborg byder officielt velkommen til det nye skoleår. Hvert år synges den omvendte feriesang i fællesskab, og skolens leder holder en kort tale. De nye elever i 0. klassen og nye elever i basisgrupperne bydes velkommen. Hvis der er ansat nye medarbejdere, bydes disse også velkommen.  Herefter er der en overraskelse, der varierer fra år til år.

Når fællessamlingen er færdig, går de ældste elever (mellemtrin og udskoling) hjem, mens indskolingens elever går tilbage i grupperne og derefter går eleverne i SFO og slutter dagen der. 

Motionsdag

Der afholdes fælles motionsdag en gang årligt. På motionsdagen er der forskellige aktiviteter, som eleverne deltager i.  I alle aktiviteterne indgår fysisk aktivitet i mindre eller større omfang. Elever og forældre har på forhånd fået tilsendt et program til dagen, så de kan være trygge i rammen. Dagen starter kl. 08:00 og slutter kl. 11 for de ældste elever og kl. 13:35 for de yngste.

Halloween

I ugen op til Halloween arbejdes der med traditionen i undervisningen. Eleverne pynter skolen, laver f.eks. græskarsuppe og får et indblik i den amerikanske tradition. Den 31. oktober møder eleverne op udklædt. Der hygges i klasserne og spises lækkert mad.

Lucia

I dagene op til arbejdes der med Lucia i undervisningen, hvor der bl.a. bages luciaboller. På selve Luciadag d. 13/12 går eleverne fra indskolingen og mellemtrinnet i optog rundt på hele skolen. Forældre er også velkomne og bagefter spiser alle fremmødte luciaboller.

Juleafslutning

Den sidste dag før juleferien hygges der på hele skolen.

Dagen begynder med fællesmorgenmad i grupperne. Derefter er der julebanko for hele skolen, hvor eleverne gruppevis spiller banko med hele skolen online. Skolelederen styrer spillets gang iført julebriller og nisseudstyr, og der er lækre præmier til vinderne.

Der julehygges efterfølgende i grupperne. Dagen afsluttes med en fælles samling, hvor der synges julesange og vi ønsker hinanden glædelig jul og godt nytår.

Fastelavn

Eleverne pynter skolen og arbejder med fastelavn i undervisningen. På selve dagen møder eleverne op udklædt og slår katten af tønden afdelingsvis.

Elevfoto

I løbet af efteråret kommer Frandsen Foto til Lundevejsskolen og fotograferer eleverne. Der tages både klassebilleder og portrætfotos. Mere info sendes ud i AULA umiddelbart før fotograferingen.

Lundevejsskolen
Gl. Byvej 10A, 2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 67 00
lundevejsskolen@horsholm.dk

Åbningstider