Skip til hoved indholdet
    Hjem Vores skole Faciliteter

Faciliteter

Indendørs

Lundevejsskolen er placeret på Lundevej centralt beliggende i Hørsholm by.

Selve bygningen var oprindeligt en SFO, men i forbindelse med samlingen af kommunens specialtilbud i 2019 blev huset renoveret og indrettet, så undervisningsmiljøet kan tilgodese elever med særlige behov. Eleverne er inddelt i små grupper, som hver har sit faste klasselokale med et tilhørende grupperum, som kan bruges i forbindelse med holddeling, individuel støtte og aflastning for eleverne. Hver elev har som udgangspunkt mulighed for at få to pladser: en afskærmet plads til ro og fordybelse og en plads ved klassens fællesbord til fælles aktiviteter.

Skolens lokaler er udstyret med smartboards. På gangene er der etableret forskellige hygge-/arbejdsområder med kupesofaer, hvor eleverne kan sidde skærmet fra de øvrige aktiviteter på gangene.

Udearealer

Skolens udearealer er nyetablerede i sommeren 2022 og består på den ene side af skolen af et grønt område og på den anden af en veludstyret legeplads. Udearealerne er skolens egne og deles ikke med naboskolen. Det grønne område, kaldet Sletten, bruges ofte i forbindelse med udeundervisning. Her er der rig mulighed for i det nye multihus at tilberede udemad i det nyindrettede udekøkken og forberede maden på bålpladsen. Der findes også shelters med mulighed for overnatning og hver gruppe (klasse) har sit eget højbed, hvor der dyrkes grøntsager, krydderurter og andet.

Det grønne område er forbundet med en sti, der fører over til skolens legeplads, der bl.a. indeholder gyngestativ, sandkasse, butik, legehus og andre mulighed for udendørsleg.

Faglokaler

Lundevejsskolen råder selv over lokaler til undervisning i madkundskab og billedkunst. Derudover har skolen adgang til faglokalerne på naboskolen, Usserød Skole.

Lundevejsskolen
Gl. Byvej 10A, 2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 67 00
lundevejsskolen@horsholm.dk

Åbningstider