Skip til hoved indholdet
    Hjem Vores skole Om Lundevejsskolen

Om Lundevejsskolen

Lundevejsskolen er Hørsholm kommunes specialskole for elever med særlige behov. Skolen er grundlagt i 2019, hvor nogle af kommunens mindre specialtilbud blev samlet til Lundevejsskolen.

Lundevejsskolen er Hørsholm Kommunes specialskole for elever med særlige behov.

Målgruppen er børn med psykiske udviklingsforstyrrelser fx ADHD, ADD, ASF samt sansesarte elever og elever med kognitive udfordringer.

På Lundevejsskolen er der mulighed for at gå op til folkeskolens afgangsprøve i 8. og 9. klasse.

Lundevejsskolen er normeret til 45 elever. Tilbuddet er organiseret som 8 aldersintegrerede basisgrupper. Hver gruppe spænder over to til tre klassetrin. Basisgrupperne er samlet i 3 afdelinger: Indskoling, mellemtrin samt udskoling. Sammensætningen i basisgrupperne er foretaget ud fra en vurdering af alder, diagnose, læringsmæssige forudsætninger, fagligt og socialt funktionsniveau.

Gruppernes størrelse kan således variere i forhold til, hvad der giver mening for børnene og de unges læringsmønstre. Dog kan der maksimalt være 10 elever i en basisgruppe. Til hver basisgruppe er tilknyttet et fast team af lærere og pædagoger, der varetager størstedelen af gruppens timer.

Til Lundevejsskolen er tilknyttet SFO for børn på 0. – 6. klassetrin.

Lundevejsskolen
Gl. Byvej 10A, 2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 67 00
lundevejsskolen@horsholm.dk

Åbningstider