Skip til hoved indholdet
    Hjem Vores skole Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

På Lundevejsskolen har vi en række samarbejdspartnere, der hjælper til, at vi kan skabe de bedst mulige rammer for elevernes hverdag.

Center for børn og voksne i Hørsholm Kommune (BOV)

I de tilfælde hvor familien/eleven har tilknyttet en rådgiver i myndighedsteamet (BOV) inddrages vedkommende for at sikre at indsatser i skole og hjem koordineres.

Desuden deltager rådgiver i revisitationsmøder og forældremøder efter behov.

 

Fysioterapi og Logopædisk indsats

Er der mistanke om sproglige og/eller fysiologiske udfordringer udarbejder skolen med evt. bidrag fra forældrene en indstilling om hjælp til kommunen. Hvis det vurderes at der er et behov, kan logopæd og /eller fysioterapeut komme ud på skolen og undersøge eleverne og tilrettelægge et videre forløb.

 

Haver til maver

Lundevejsskolen indgår i et læringsforløb med Haver til Maver, hvor eleverne gennem praksisfaglig undervisning i køkkenhaven og udekøkkenet får en forståelse af kredsløbet fra jord til bord.

Eleverne følger en dyrkningssæson, og bliver bl.a. undervist i natur/teknologi, madkundskab,

biodiversitet, sunde madvaner, bæredygtighed, klima og meget mere. Undervisningen styrker endvidere elevernes sociale og personlige kompetencer.

 

Hørsholm Musikskole

Lundevejsskolen har et samarbejde med Hørsholm Musikskole, hvor musikterapeut Ulla Lau Hyldgård via individuel - og holdundervisning arbejder med at udvikle børnenes musikalske, social og motoriske kompetencer. Forløbet ligger i skolens SFO-tid, og der vil bl.a. blive arbejdet med basal rytmelære, turtagning og mod til selvudtryk. 

Læs mere om underviser og musikterapi Ulla Lau Hyldgård på www.ullalauhyldgaard.dk

Betaling og tilmelding foregår via musikskolens hjemmeside https://musikskolen.horsholm.dk/

 

KUI

Vi samarbejder med KUI, der er den kommunale ungeindsats, som koordinerer de unges samlede forløb på tværs af uddannelse-, beskæftigelses- og socialindsatsen i alderen 15 – 29 år.

Læs mere om Kommunal ungeindsats

 

Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR)

Lundevejsskolen arbejder tæt sammen med PPR i Hørsholm Kommune. I fællesskab udvikles bl.a. elevens handleplan, der beskriver elevens sociale og faglige kompetencer, samt hvordan eleven kan støttes i sin udvikling og opnåelse af mål.  PPR giver også sparring til skolens medarbejdere.

PPR deltager på de årlige revisitationsmøder.

 

SSP

SSP er det tværfaglige samarbejde mellem skolerne, de sociale myndigheder og politiet.

SSP-konsulenten kontaktes, hvis der er udfordringer med de unge.

Man kan rette henvendelse til SSP-konsulenten via hjemmesiden SP-samarbejde eller direkte til Ulrik Svanholm på tlf. 21 64 43 39 eller e-mail: USV@horsholm.dk

 

Sundhedsplejersken

Sundhedsplejerske Susanne Jørgensen er tilknyttet Lundevejsskolen.

Alle elever tilbydes som udgangspunkt en sundhedsundersøgelse hvert andet år, samt efter behov. Formålet med undersøgelsen er at vejlede og rådgive både forældre og elever om sundhedsrelaterede emner. Eleverne kan blive vejet, målt og syns-og høretestet. I fald eleverne føler sig mere trygge ved forældrenes tilstedeværelse, er man meget velkomne til at deltage i undersøgelsen. Eleverne får besked via AULA, når det er tid for det årlige tjek ved sundhedsplejersken.

Ved spørgsmål kan Susanne kontaktes på suj@horsholm.dk   eller tlf. 21 12 61 24

 

UU-Sjælsø

UU-Sjælsø er et samarbejde mellem Allerød, Rudersdal og Hørsholm kommuner om vejledning af unge fra 0.-9. klasse.

Lundevejsskolen har tilknyttet en specialvejleder fra UU-Sjælsø. Der afholdes faste samtaler med den unge og deres forældre i 8. og 9. klasse i forbindelse med ”uddannelsesparathedsvurderingerne".

Læs mere på Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Sjælsø)

 

VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation)

Lundevejsskolen har mulighed for at indgå i rådgivningsforløb med VISO. Her rådgiver specialister inden for social- og specialundervisningsområdet fra Socialstyrelsen skolen i indsatser af særlig faglig- eller social karakter. Disse forløb foregår i tæt samarbejde mellem PPR-psykologen, forældre, skolen og VISO.

Læs mere på: https://socialstyrelsen.dk/viso

Lundevejsskolen
Gl. Byvej 10A, 2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 67 00
lundevejsskolen@horsholm.dk

Åbningstider