Vores vision er:

  • at eleverne bliver så dygtige, som de kan, med de forudsætninger, de har.
  • at eleverne får mestringsstrategier, der gør dem i stand til at håndtere udfordringer og tilpasse sig nye situationer.

 

Vores børnesyn er:

  • Børn gør det bedste, de kan, med de forudsætninger, de har.

 

Vores kerneopgave er:

  • at skabe rammer og fællesskaber, der understøtter elevernes læring og udvikling – med udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer og behov.
  • at sikre elevernes faglige, personlige og sociale udvikling.