Hold / klasser

Eleverne på Lundevejsskolen er inddelt i små hold med 5 – 10 elever i hver. Der er mulighed for holddeling, da der altid er minimum 2 medarbejdere til stede i undervisningen.

Til hvert klasselokale er der tilknyttet et ekstra lokale, som giver grupper eller enkelte elever mulighed for at trække sig, hvis de har behov for at fordybe sig eller trænger til en pause.

De små klassestørrelser medfører, at der i højere grad er mulighed for undervisningsdifferentiering. Ligesom det reducerer elevernes sansepåvirkning og derved sikrer den fornødne ro, som giver eleverne en større mulighed for koncentration og tryghed i læringssituationen.

 

Udeskole

På Lundevejsskolen tilrettelægges en del af undervisningen som udeskole. Dette er ensbetydende med, at undervisningen flyttes uden for klasselokalet i relevante omgivelser, der kan være med til at understøtte den teoretiske undervisning. Udeskoleundervisningen her på stedet foregår oftest meget tæt på skolen   eksempelvis ved åen bag skolen, i skoven, i udekøkkenet eller andre steder i lokalområdet.

Udeundervisningen kan både have faglige og sociale læringsmål, og der arbejdes ofte med flere fag på én gang. Et eksempel herpå er at ”snitte” en træfigur, udregne figurens mål og beskrive figurens anvendelse.

 

Et eksempel på et tidligere udeskoleprojekt er Regatta i Indskolingen. Her læste eleverne om forskellige skibe i danskundervisningen, arbejdede med forskellige geometriske figurer i matematik og tegnede/konstruerede deres egne skibe i billedkunst for i slutningen af undervisningsforløbet at blive søsat i åen bag skolen. Her konkurrerede elevernes skibe om titlen som skolens hurtigste båd.