På Lundevejsskolen har vi et udvidet skole/hjem samarbejde. For at sikre elevernes trivsel, taler vi kontinuerligt med forældrene om de personlige, faglige og sociale mål, som eleverne arbejder med i løbet af skoledagen.

Via den tætte kontakt med forældrene sikres det, at livet på skolen kobles sammen med livet i hjemmet, og eleverne derved oplever en sammenhæng i deres hverdag.

I forbindelse med udarbejdelse af elevernes handleplaner deltager forældrene i arbejdet for derved at sikre, at både skole og hjem får ejerskab for planerne og arbejder i samme retning. Ligesom forældrene også deltager ved de årlige revisitationsmøder sammen med skoleledelsen, PPR og evt. rådgivere fra kommunens myndighedsteam.